MBC và MIC của ozone là gì?

Khi sử dụng khí ozone để khử trùng, người dùng có thể bắt gặp 2 khái niệm: MBC và MIC. Ý nghĩa của các thuật ngữ này như sau:
Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) là nồng độ thuốc (O3) tối thiểu cần thiết để tiêu diệt 99,9% vi sinh vật được thử nghiệm. MBC của một số loại thuốc rất gần với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của chúng, chẳng hạn như aminoglycosid). Một số loại thuốc có MBC lớn hơn mic, chẳng hạn như β Lactams. Nếu MBC của thuốc được thử nghiệm đối với vi sinh vật được thử nghiệm lớn hơn hoặc bằng 32 lần MIC, thì có thể xác định rằng vi sinh vật đó đã kháng với thuốc được thử nghiệm.

Phương pháp xác định

Chuyển 0,1ml nồng độ ức chế có hiệu quả của dung dịch thuốc và nồng độ tương ứng của nhóm chứng vào đĩa thạch dinh dưỡng không có thuốc, đẩy nhẹ dung dịch thuốc bằng vòng cấy vô trùng, và đặt đĩa vào tủ ấm 37 ℃ cho 24h để quan sát xem có vi khuẩn phát triển hay không và lấy 5 khuẩn lạc ít hơn trong đĩa làm nồng độ diệt khuẩn tối thiểu

Những nhân tố ảnh hưởng

Kết quả xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu bằng ozone bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Do đó, chúng ta cần có hiểu biết tương ứng về nồng độ chất cấy, thành phần hóa học và tính chất của môi trường (rắn hoặc lỏng), giá trị pH, áp suất thẩm thấu, cường độ ion, nồng độ cation và yếu tố tăng trưởng, điều kiện môi trường (chẳng hạn như nhiệt độ, một phần Áp suất của các loại khí khác nhau, độ ẩm, v.v.) và kiểm tra chất lượng, Để xác định xem phương pháp thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hay không và liệu phương pháp này có thể được sử dụng trong thử nghiệm độ nhạy với thuốc của các chủng phân lập lâm sàng hay không.

Ý nghĩa

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của ozone là một chỉ số quan trọng về hoạt tính kháng khuẩn của O3. Để hiểu phương pháp thử nghiệm và kiểm soát chất lượng, xác định xem phương pháp thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn hay không, phân tích kết quả thử nghiệm và giá trị của chúng đối với thử nghiệm lâm sàng, chẳng hạn như nồng độ diệt khuẩn tối thiểu để tiêu diệt 90% vi khuẩn và so sánh mối quan hệ giữa MBC và MIC .

Khi MBC ≧ 32MIC của một loại thuốc, có thể xác định rằng vi sinh vật đã kháng với các loại thuốc đã thử nghiệm

Gọi ngay: 0986.765.115