Điều kiện để phóng điện hào quang tạo ra ozon

Như chúng ta đã biết, phóng điện Corona, dạng phóng điện phổ biến nhất của khí trong không khí , dùng để chỉ sự phóng điện tự lực cục bộ của môi trường khí trong điện trường không đều. Ở vùng lân cận của điện cực chóp có bán kính cong nhỏ, cường độ điện trường cục bộ vượt quá cường độ trường ion hóa của chất khí, làm cho chất khí bị ion hóa và kích thích, dẫn đến phóng điện hào quang. Khi hiện tượng hào quang xuất hiện, có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh điện cực, kèm theo tiếng rít. Phóng điện corona có thể là một dạng phóng điện tương đối ổn định, hoặc nó có thể là một giai đoạn phát triển ban đầu của quá trình đánh thủng khe hở trong điện trường không đều.

Công thức cường độ điện trường của điện tích điểm trong chân không: E = F / q  

Một công thức áp dụng cho bất kỳ điện trường nào như sau: E = KQ / r2 k = 9,0 × 10 ^ 9N.m ^ 2 / C ^ 2

Khi các điện tử phân bố ở rìa ngoài của điện cực, đặc biệt là ở đầu mút, một số lượng lớn các điện tử sẽ tập trung, và mỗi điện tử sẽ tạo thành một cường độ điện trường. Theo nguyên lý chồng chất điện trường, khi cường độ điện trường do các êlectron tạo thành trên toàn điện cực lớn hơn cường độ ion hóa không khí thì một phần không khí sẽ trở thành vật dẫn và bắt đầu phóng điện. Vì vậy, điều kiện phóng điện hào quang là E (điện năng)> E (không khí),=

Theo E  = KQ / R2, bình phương của khoảng cách phóng điện hào quang tỷ lệ thuận với lượng điện tích, tức là lượng điện tích càng lớn thì khoảng cách phóng điện càng xa, tức là không khí càng xa.

Gọi ngay: 0986.765.115