Mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi- Vấn đề gây ô nhiễm nghiêm trọng

Tại các trang trại, vấn đề về mùi là một trong những khó khăn cần khắc phục. Trong một thời gian dài, phân và chất thải hữu cơ phân hủy, chúng hoạt động trong môi trường điều kiện yếm khí và kị khí, hàng loạt chất gây mùi được hình thành và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí quanh quanh.

Vào những ngày trời nắng, mùi càng trở nên nồng nặc, nếu có gió, chúng theo bay theo gió và hướng đến khu dân cư nằm ở cuối luồng gió. Rõ ràng, xử lý mùi hôi tại trang trại chăn nuôi là việc làm rất cần thiết, chúng không chỉ áp dụng trong thời gian ngắn mà còn kiên trì sử dụng và đúng biện pháp.

Nguyên nhân gây ra mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi

Hầu hết các mùi khó chịu từ hoạt động chăn nuôi là kết quả của các hợp chất dễ bay hơi sinh ra trong quá trình phân hủy phân. Hơn 200 hợp chất tạo mùi này đã được xác định. Một loạt các hợp chất có mùi từ phân làm tăng thêm sự phức tạp của các giải pháp kiểm soát mùi. Các hợp chất có mùi thường được báo cáo liên quan đến phân và nước thải là những hợp chất có chứa lưu huỳnh (ví dụ, hydro sunfua và mercaptan), những hợp chất có chứa nitơ (ví dụ, amoniac và amin), axit hữu cơ dễ bay hơi, phenol và rượu (Bảng 1). Amoniac và hydro sunfua có thể dễ dàng đo được nhưng không nhất thiết phải tương quan tốt với các khiếu nại về mùi từ những người hàng xóm, mặc dù mức độ hydro sunfua từ các ô nuôi được quy định ở Minnesota. Việc đáp ứng các giới hạn phát thải amoniac có thể khó khăn đối với các cơ sở chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi bò sữa cũng như việc đáp ứng các mức phát thải hydro sulfua đối với các nhà sản xuất thịt lợn. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc vận chuyển mùi cũng liên quan đến các hạt bụi hoặc sol khí. Do đó, việc kiểm soát bụi hoặc khí thải khí dung sẽ giúp kiểm soát mùi hôi.

Bảng 1:  Đặc điểm của các chất khí sinh ra trong quá trình phân hủy phân.

Loại khí Mùi Đặc tính Giới hạn phơi nhiễm Tác động tới con người
Amoniac (NH 3 ) Sắc bén, hăng Nhẹ hơn không khí. Kết quả từ hoạt động kỵ khí và hiếu khí. 10 ppm Kích ứng mắt và mũi. Ngạt ngạt ở mức độ cao.
Hydro sunfua (H 2 S) Mùi trứng thối Nặng hơn không khí. Ngưỡng mùi thấp. Hoà tan trong nước 10 ppm Chất độc: gây nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, bất tỉnh, tử vong.
Mêtan (CH 4 ) Không mùi Nhẹ hơn không khí. Sản phẩm của hoạt động kỵ khí. 1.000 ppm Đau đầu, ngạt thở, nổ trong hỗn hợp 5% -15% mêtan với không khí.
Cạc-bon đi-ô-xít Không mùi Nặng hơn không khí 5.000 ppm Buồn ngủ, nhức đầu. Có thể gây ngạt.
Axit hữu cơ dễ bay hơi Mạnh Khả năng gây mùi cao trong điều kiện yếm khí. Khả năng gây mùi thấp trong điều kiện hiếu khí.    
Phenolic Mạnh P-cresol có ngưỡng mùi thấp hơn hydrogen sulfide. Có trong phân thô và nồng độ tăng lên trong điều kiện yếm khí.    

Nhiều hợp chất có mùi là kết quả của các phản ứng sinh học xảy ra chủ yếu trong môi trường yếm khí. Nhiều hợp chất có mùi thường thấy trong phân tươi trở nên đậm đặc hơn trong quá trình phân hủy kỵ khí (Bảng 2). Sự gia tăng nồng độ các hợp chất có mùi trong phân lưu trữ hỗ trợ quan sát rằng các mùi khó chịu hơn liên quan đến phân lưu trữ hơn là phân được rải hàng ngày.

Bảng  2: Nồng độ các hợp chất có mùi trong phân lợn tươi và dự trữ.

Hợp chất hóa học Nồng độ (ppm) Tăng nồng độ
Bùn tươi Phân được lưu trữ kỵ khí sau 24 giờ
Tổng số sulfua 1,6 23,6 1,375 phần trăm
Phenol 5,6 13,5 141 phần trăm
P-cresol 24,9 31.4 26 phần trăm
Indole 2.1 5.3 152 phần trăm
Axit propionic 310.0 571.0 84 phần trăm
A-xít a-xê-tíc 1.233,0 1.923,0 56 phần trăm

 

Gọi ngay: 0986.765.115