Máy ozone dân dụng nên hoạt động bao lâu để đảm bảo an toàn?

Ozone giúp khử trùng, khử mùi, làm sạch không khí hiệu quả. Nhưng, tính oxy hóa khử của ozon cũng khiến chất này trở thành chất khí không có lợi cho sức khỏe con người. Vì vậy, khi sử dụng máy ozon khử trùng, việc sử dụng máy đúng cách, trong khoảng thời gian phù hợp là rất cần thiết.

Làm thế nào để tính toán thời gian làm việc của máy tạo ozone gia đình?

Để tính được thời gian làm việc của máy ozon dân dụng, cần biết giá trị CT là gì. Cụ thể như sau:

C = nồng độ (ozon hoặc các loại khác)

T = thời gian (thời gian liên hệ với ozone)

Tiêu chuẩn an toàn ozone của Hoa Kỳ là 0,1ppm, 8 giờ. Giả sử, thể tích không gian của ngôi nhà là A, lượng khí ozone là B, sản phẩm máy tạo ozone là C và tỷ lệ phân hủy theo giờ ozone là 61%. Khi đó, ta tính được thời gian làm việc phù hợp của máy ozone dân dụng như sau:

T = A * B / C * (1-61%) 

Theo sản lượng của máy ozone, người dùng có thể tính toán thời gian làm việc của máy tạo ozone. Lưu ý rằng sản lượng thực của máy tạo ozone rất nhỏ, bằng khoảng 50% hiệu suất làm việc của máy ozone trên nhãn, vì vậy, có thể tăng thời gian lên tối đa 2-3 lần. (không nghĩ đến lượng không khí trong lành)

Cuối cùng, điều quan trọng nhất cần biết là thời gian làm việc của máy ozone không phải là chữ “T” của CT. T của “CT” là thời gian làm việc liên tục sau khi khử trùng bằng O3 đạt tiêu chuẩn.

Gọi ngay: 0986.765.115